Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Alcoholigion Anhysbys - Cyflwyniad i’r Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Amser: 11.00 - 14.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd Alcoholigion Anhysbys yn cyflwyno adolygiad o’r gwaith maen nhw’n ei wneud yng Nghymru, y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig ac adolygiad o’r materion sy’n wynebu pobl â phroblemau alcohol yng Nghymru yn 2021

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol. Rhaid archebu tocynnau drwy Eventbrite

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr