Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd – Dy Bleidlais Gyntaf (Cyflwyniad yn Gymraeg)

Dyddiad: Dydd Llun 19 Ebrill 2021

Amser: 18.00 - 18.20

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

Disgrifiad: Addas i bobl Ifanc 14 – 21 mlwydd oed. Ymunwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd ar gyfer cyflwyniad byw am rôl a phwerau’r Senedd, a sut i bleidleisio. Yn sgil cyflwyno pleidleisiau i bobl ifanc 16 oed yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i ennyn diddordeb y rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf yn y broses etholiadol, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer pleidleisio.

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/150175483915

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy gofrestru ymlaen llaw drwy’r linc uchod neu drwy gysylltu gydag ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy e-bost ar cysylltu@senedd.cymru

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd – Dy Bleidlais Gyntaf (Cyflwyniad yn Gymraeg) at eich calendr