Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg)

Dyddiad: Dydd Gwener 30 Ebrill 2021

Amser: 10.00 - 10.30

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

Disgrifiad: Sesiwn 30 munud ar-lein, am ddim. Nodau’r cyflwyniad: Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar 06 Mai - Beth sydd angen i chi ei wneud, sut i gofrestru a sut i bleidleisio - Deall rôl y Senedd ac Aelodau o’r Senedd - Rhoi gwybod i chi sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth. Mae croeso i chi anfon eich cwestiynau atom ymlaen llaw wrth gofrestru.

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/143296362277

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy gofrestru ymlaen llaw drwy’r linc uchod neu drwy gysylltu gydag ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy e-bost ar cysylltu@senedd.cymru

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Etholiad y Senedd 2021 – Cyflwyniad (Cyflwyniad yn Saesneg) at eich calendr