Digwyddiad

DIGWYDDIAD : Golwg fanwl ar eich Senedd - cyflwyniad ar lein (Cyflwyniad yn Saesneg)

Dyddiad: Dydd Iau 26 Tachwedd 2020

Amser: 11.00 - 13.00

Lleoliad: An online event

Disgrifiad: Ymunwch gyda ni ar gyfer ein sesiwn hyfforddi ar-lein misol fydd yn rhoi manylion am: Bwerau a rôl yr Aelodau. Sut y caiff Aelodau eu hethol. Y broses ddeddfwriaethol. Sut mae'r Senedd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Y ffyrdd y gallwch gymryd rhan a dweud eich dweud

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/golwg-fanwl-ar-eich-senedd-tickets-127002611229

Agored i’r cyhoedd: Gellir cofrestru ymlaen llaw drwy glicio’r linc uchod neu drwy gysylltu gydag ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy anfon e-bost at cysylltu@senedd.cymru

Ychwanegwch DIGWYDDIAD : Golwg fanwl ar eich Senedd - cyflwyniad ar lein (Cyflwyniad yn Saesneg) at eich calendr