Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Fforwm Rhanbarthol Senedd Ieuenctid Ewrop 2020 – Rhanbarth De Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mawrth 2020

Amser: 09.00 - 17.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae Senedd Ieuenctid Ewrop yn cynnal fforymau rhanbarthol ledled y DU, pan anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn trafodaethau a dadleuon ynghylch materion tramor, yn enwedig yn yr UE. Bydd dau bwyllgor ysgol yn cael eu dewis i fod yn bresennol mewn sesiynau Cenedlaethol, sydd yn eu tro yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael eu dewis ar gyfer un o sesiynau rhyngwladol Senedd Ieuenctid Ewrop.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Fforwm Rhanbarthol Senedd Ieuenctid Ewrop 2020 – Rhanbarth De Cymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu