Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Celf yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Nod Celf yn y Senedd yw hyrwyddo pwysigrwydd a hygyrchedd gwahanol fathau o fywyd diwylliannol, a dathlu'r amrywiaeth o ddoniau sydd gennym ledled Cymru drwy ddod â pherfformiad i’r Senedd ei hun, ac yn ei dro, ddod â phobl na fyddent fel arfer yn ymweld â'r adeilad cyhoeddus hwn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys derbyniad diodydd a lluniaeth ysgafn, perfformiad byr, ac yna bydd cyfle i rwydweithio a chael diod ar ôl y perfformiad.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr