Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Cyflwr Iechyd Plant 2020

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn lansio adroddiad Cyflwr Iechyd Plant 2020 mewn digwyddiad a noddir gan Dr Dai Lloyd AC. Bydd yr adroddiad yn rhoi cipolwg o iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc, gyda data ar draws ystod o ddangosyddion sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau, heriau iechyd y cyhoedd, dangosyddion lles a salwch plentyndod penodol wedi’u dadansoddi yn ôl gwledydd y DU. Ochr yn ochr â’r data, rydym yn cyhoeddi cyfres o argymhellion sy’n benodol i bob gwlad i wella iechyd plant.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Cyflwr Iechyd Plant 2020 at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu