Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Adroddiad Sgiliau a Llwyddiant Cyfleoedd Adeiladu Wallich (BOSS) – Adsefydlu Cyn-droseddwyr

Dyddiad: Dydd Iau 27 Chwefror 2020

Amser: 14.00 - 16.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r Wallich yn lansio ei adroddiad heddiw gan dynnu sylw at faint o bobl maen nhw wedi helpu i ailsefydlu ar ôl bod yn y carchar drwy hyfforddiant a chyflogaeth. Bydd cam dau y prosiect yn canolbwyntio ar gynhwysiant cymdeithasol a lles pobl sydd â chofnod troseddol.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Adroddiad Sgiliau a Llwyddiant Cyfleoedd Adeiladu Wallich (BOSS) – Adsefydlu Cyn-droseddwyr at eich calendr