Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Cinio Mawr 2020

Dyddiad: Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Y Cinio Mawr yw’r digwyddiad blynyddol sy’n canolbwyntio ar y gymuned sy’n cael ei hyrwyddo gan Eden Project Communities. Rydym am gynnal digwyddiad lansio ar gyfer Cinio Mawr 2020 a briffio Aelodau’r Cynulliad a grwpiau cymunedol (gwesteion allanol) am fuddion y Cinio Mawr, sut i gymryd rhan a sut i ddod â chymdogion ynghyd.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Cinio Mawr 2020 at eich calendr