Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Wythnos Ymwybyddiaeth Trais Rhywiol

Dyddiad: Dydd Iau 6 Chwefror 2020

Amser: 09.00 - 13.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Lansio ymgyrch Llywodraeth Cymru, ‘Trais rhywiol yw hyn. Dyw hyn ddim yn iawn’. Ymgyrch sy’n codi ymwybyddiaeth o drais rhywiol a sut y gall y rhai a effeithiwyd gael cymorth. Mae’r digwyddiad hwn hefyd yn nodi wythnos ymwybyddiaeth trais rhywiol ac fe’i cynhelir mewn partneriaeth â gwasanaethau trais rhywiol yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr