Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Comisiynwyr Ifanc 4C

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Lansio Rhaglen y Comisiynwyr Ifanc. Mae’r Comisiynwyr Ifanc yn grŵp o bobl ifanc sy’n byw gyda theulu maeth neu mewn cartref gofal ac y mae eu hoed yn amrywio o 7 i 17 mlwydd oed ledled Cymru. Maent yn allweddol yn natblygiad gwasanaethau Maethu a chartrefi gofal ledled Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn agored i’r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr