Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Sesiwn Holi ac Ateb Aelodau’r Cynulliad gyda chynulleidfa o Garfan 2020 Fulbright Forum

Dyddiad: Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Amser: 10.30 - 12.00

Lleoliad: Y Pierhead

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr