Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Ehangu cyfranogiad ym Mhrifysgol Caerdydd

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Y Senedd

Disgrifiad: Cyfle i Aelodau’r Cynulliad ac eraill glywed gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y gwaith sy'n cael ei wneud i'w cefnogi drwy'r cyfnod pontio o'r ysgol a’r coleg i addysg uwch. Fel unig brifysgol ‘Grŵp Russell’ Cymru, mae Caerdydd wedi ymrwymo i recriwtio’r myfyrwyr mwyaf peniog o bob lefel o’r gymdeithas, gan ganolbwyntio’n arbennig ar y grwpiau hynny heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr