Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Sgiliau BME – Meithrin Gallu Grwpiau Cymunedol drwy Asedau Cymunedol

Dyddiad: Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019

Amser: 10.15 - 15.15

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad arddangos sgiliau BME yn dangos ac yn rhannu’r gwersi a ddysgwyd o brosiect Sgiliau BME Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru, sef prosiect i feithrin gallu sy’n seiliedig ar asedau cymunedol ar gyfer grwpiau cymunedol BME, a gyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr