Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod COPD y Byd

Dyddiad: Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y derbyniad hwn yn nodi Diwrnod COPD y Byd, diwrnod y flwyddyn lle byddwn yn canolbwyntio ar gyflwr cronig yr ysgyfaint sy’n effeithio ar 1 o bob 20 person yng Nghymru. Byddwn yn dangos straeon pobl sy’n byw â’r cyflwr ac yn edrych ar sut mae’r Cynllun Cyflenwi Iechyd Anadlol o fudd iddynt.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr