Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathliad Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Ynghyd â chynrychiolwyr o'r Brifysgol, Cynulliad Cymru a chymuned Caerdydd, mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu ei gorffennol, ei phresennol a'i dyfodol drwy ddod â dathliadau diwrnod y sefydlwyr i Gaerdydd a'i hadeilad eiconig yn y Pierhead. Mae diwrnod y sefydlwyr yn ddathliad blynyddol sy'n nodi sut mae'r Brifysgol wedi bod yn gwneud hanes ers 1850, pan gododd grŵp bychan o wladfawyr, dan arweiniad Hugh Owen, un o Gymry Llundain, ddigon o arian drwy danysgrifiad cyhoeddus a phreifat i sefydlu coleg o statws Prifysgol yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr