Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Seminar Academi Morgan: Effeithiolrwydd ‘Sylw Dyledus’ i Hawliau Plant.

Dyddiad: Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Amser: 11.30 - 13.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Rhannu canfyddiadau ymchwil o werthusiad ar gyfer yr EHRC ar effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr