Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol - Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

Dyddiad: Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Pwrpas y digwyddiad yw codi ymwybyddiaeth gydag Aelodau’r Cynulliad o rôl y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, ac o ddiogelwch seiber yn fwy cyffredinol. Byddai hefyd yn rhoi cyngor i Aelodau’r Cynulliad drosglwyddo i’w hetholwyr.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr