Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Ysgolion Heddwch

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Amser: 09.00 - 15.30

Lleoliad: Siambr Hywel, Tŷ Hywel

Disgrifiad: Dyma gynhadledd flynyddol ar gyfer Ysgolion Heddwch yng Nghymru. Mae hon yn fenter gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac yn etifeddiaeth o'r prosiect Cymru dros Heddwch a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Bydd yn gyfle i Ysgolion Heddwch rannu’r gwaith y maen nhw wedi'i wneud, cymryd rhan yn y broses ddemocrataidd, ac i rai ysgolion dderbyn eu Gwobr Ysgolion Heddwch.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr