Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Fframwaith Colegau a Phrifysgolion Iach a Chynaliadwy

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o Fframwaith Colegau a Phrifysgolion Iach a Chynaliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr