Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cinio Mawr Rhyngwladol Masnach Deg

Dyddiad: Dydd Gwener 18 Hydref 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Cinio mawr rhyngwladol lle bydd cynrychiolwyr o’r 1,900 o drefi Masnach Deg ledled y byd yn dod ynghyd yng ngwlad Masnach Deg 1af y byd. Lansio’r gynhadledd a chroesawu pawb i Gymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Cinio Mawr Rhyngwladol Masnach Deg at eich calendr