Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Deugainmlwyddiant Cymorth Cynllunio Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 15 Hydref 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Ein nod yw nodi deugainmlwyddiant Cymorth Cynllunio Cymru, dathlu cyflawniadau’r sefydliad wrth helpu cymunedau i ddeall y system gynllunio ac ymgysylltu â hi, a thynnu sylw at fanteision cynnwys y gymuned wrth gynllunio a chreu lleoedd.

Agored i’r cyhoedd: Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Derbyniad Deugainmlwyddiant Cymorth Cynllunio Cymru at eich calendr