Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Addewid Hafal

Dyddiad: Dydd Iau 10 Hydref 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Byddwn yn dathlu ein hymgyrch iechyd meddwl genedlaethol dros yr haf i wella bywydau pobl â salwch meddwl a’u gofalwyr. Y digwyddiad hwn fydd penllanw’r ymgyrch a bydd yn tynnu sylw at faterion a chanfyddiadau allweddol i lunwyr polisi a gweithwyr iechyd proffesiynol

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Addewid Hafal at eich calendr