Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Diwrnod Integreiddio Rhyngwladol

Dyddiad: Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Amser: 17.30 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Byddwn yn dathlu ail Ddiwrnod Integreiddio Rhyngwladol Blynyddol ar 9 Hydref 2019. Cynhaliwyd y Diwrnod cyntaf yn y Deml Heddwch, Caerdydd lle daeth nifer fawr o bobl ac yr oedd y gynulleidfa yn ei werthfawrogi. Bydd rhai areithiau byr a cherddoriaeth integredig fyw o Gymru a diwylliannau eraill.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Diwrnod Integreiddio Rhyngwladol at eich calendr