Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Be/Longing

Dyddiad: Dydd Iau 3 Hydref 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Oriel y Dyfodol, Y Pierhead

Disgrifiad: Fel rhan o’r dathlu i nodi Mis Hanes Pobl Dduon, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch o gynnal arddangosfa a gydlynir gan Dr Roiyah Saltus o Brifysgol De Cymru. Mae Be/Longing yn canolbwyntio ar ddinasyddion y Gymanwlad a deithiodd i Gymru ar ôl yr Ail Ryfel Byd i ymuno â phobl eraill o ynysoedd y Caribî a oedd wedi ymgartrefi yng Nghymru ymhell cyn hynny. Mae'r gosodiadau a'r ffotograffau yn seiliedig ar fywydau'r genhedlaeth hŷn hon a'r nod yw rhoi cipolwg ar rai o arferion bob dydd pobl sydd â'u gwreiddiau yr un mor ddwfn ym mhridd Cymru ag yn eu hynysoedd genedigol.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Digwyddiad Lansio Be/Longing at eich calendr