Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Uno'r Undeb; Trafnidiaeth Teithwyr yng Nghymru: Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat

Dyddiad: Dydd Mercher 2 Hydref 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Beth yw gweithredu ar draws ffiniau? Sut mae’n effeithio ar ddiogelwch cyhoeddus? Sut gall gweithwyr yn y sector ennill cyflog byw? Beth yw’r prif faterion sy’n wynebu gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat? Mae gan Gymru gyfle i arwain y ffordd o ran deall a mynd i’r afael â gweithredu ar draws ffiniau, creu masnach fwy diogel a dibynadwy, a sicrhau incwm cyflog byw i weithwyr yn y sector.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig, ond bydd y Senedd a'r Pierhead ar agor i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Uno'r Undeb; Trafnidiaeth Teithwyr yng Nghymru: Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat at eich calendr