Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cronfa Gymunedol y Loteri yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Yr Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Cronfa Gymunedol y Loteri yw ariannwr cymunedol mwyaf y DU, a gwyddom, pan fo arweinwyr ar gael ynddynt, mae cymunedau’n ffynnu. Byddwn yn y Senedd i dynnu sylw at ychydig o’r prosiectau gwych yr ydym wedi’u hariannu yn y gorffennol ac i ateb cwestiynau ynghylch sut y gall cymunedau wneud ceisiadau am ein grantiau.

Agored i’r cyhoedd: Bydd presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig, ond bydd y Senedd a'r Pierhead ar agor i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Cronfa Gymunedol y Loteri yn y Senedd at eich calendr