Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cymdeithas Peirianneg y Menywod – Dathlu Canmlwyddiant

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Mai 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Cymdeithas Peirianneg y Menywod yn elusen a rhwydwaith proffesiynol o fenywod sy’n beirianwyr, gwyddonwyr a thechnolegwyr. Mae’n cynnig ysbrydoliaeth, cymorth a datblygiad proffesiynol. Drwy weithio mewn partneriaeth, mae’r Gymdeithas yn cefnogi ac yn ysbrydoli menywod i lwyddo fel peirianwyr, gwyddonwyr ac arweinwyr.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr