Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Purple Shoots

Dyddiad: Dydd Mercher 1 Mai 2019

Amser: 08.00 - 09.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Ceir diweddariad ar waith y grŵp Purple Shoots wrth iddo (1) gefnogi busnesau newydd, yn enwedig mewn cymunedau yr ystyrir eu bod yn ddifreintiedig, drwy fenthyca symiau bach o arian i unigolion na fydd neb arall yn eu cefnogi – bydd un neu ddau o’n benthycwyr yn siarad am eu busnesau; a (2) cefnogi pobl sydd ar yr ymylon ac sy'n cael eu gadael ar ôl gan yr economi o ran datblygu sgiliau a syniadau i gynhyrchu incwm, i arbed arian ac i ddatblygu tuag at annibyniaeth a hunanddibyniaeth drwy ein grwpiau hunanddibynnol. Bydd aelodau'r grŵp ar gael yn y digwyddiad i Aelodau'r Cynulliad eu cyfarfod.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Purple Shoots at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu