Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Heneiddio a Gofal Traws yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Iau 4 Ebrill 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad i hysbysu Aelodau Cynulliad a staff cymorth am brosiect ymchwil sy'n ceisio datblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol urddasol a chynhwysol ar gyfer pobl drawsrywiol hŷn yng Nghymru. Lleolir y prosiect yng Nghanolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe, ac mae'n ymroddedig i hyrwyddo gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl drawsryweddol dros 50 mlwydd oed. Mae'r prosiect hwn yn falch o gael ei gyflwyno ar y cyd gyda'r Rhwydwaith Traws Unique a Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Hŷn Age Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Heneiddio a Gofal Traws yng Nghymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu