Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

Dyddiad: Dydd Mercher 3 Ebrill 2019

Amser: 12.00 - 14.00

Lleoliad: y Pierhead

Disgrifiad: Cystadleuaeth jôcs genedlaethol ar gyfer ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yw Voice Box, sy'n atgoffa pobl fod angen cymorth ar bob plentyn i fagu eu sgiliau cyfathrebu a'u hyder, ac mae angen cymorth arbenigol ychwanegol arnynt er mwyn siarad a deall yr hyn a ddywedir amdanynt.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu