Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Anelu am Aur ar gyfer Diwrnod Awtistiaeth y Byd 2019

Dyddiad: Dydd Mawrth 2 Ebrill 2019

Amser: 09.00 - 16.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Diwrnod i ddathlu Diwrnod Awtistiaeth y Byd lle y byddwn yn hyrwyddo cryfderau a thalentau Unigolion Awtistig ac yn trafod sut mae sefydliadau a llunwyr polisïau yn cydweithio â phobl awtistig i wella dealltwriaeth a lles pawb yn y gymuned awtistig/awtistiaeth i'w galluogi i gyrraedd eu potensial yn llawn. Ymunwch â ni i glywed profiadau oedolion awtistig a chymerwch gip olwg ar ein stondinau gwybodaeth.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Anelu am Aur ar gyfer Diwrnod Awtistiaeth y Byd 2019 at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu