Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Beating Heartbreak Forever

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Mawrth 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn ymrwymo i roi terfyn ar galonnau sy'n torri drwy ein rhaglen ymchwil uchelgeisiol a'n gwirfoddolwyr dewr sy'n helpu i godi arian, hyfforddi'r cyhoedd mewn CPR a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â byw gydag afiechydon ar y galon a chylchrediad y gwaed. Nod y digwyddiad hwn yw canmol bobl sy'n gwneud i hyn ddigwydd a chodi ymwybyddiaeth y Cynulliad Cenedlaethol am y gwaith y maen nhw'n ei wneud i sicrhau gwell canlyniadau i iechyd pobl Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Beating Heartbreak Forever at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu