Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd

Dyddiad: Dydd Iau 28 Chwefror 2019 i ddydd Iau 21 Mawrth 2019

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Arddangosfa o waith myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg Gwent, Crosskeys. Gofynnwyd i’r myfyrwyr gynhyrchu archif o ffotograffau i gofnodi ardaloedd lleol i gyd-fynd ag ‘Archif y Cymoedd’. Cafodd y myfyrwyr ddewis o amrywiaeth o themâu (tir diffaith diwydiannol, adfywio, pobl, cymdeithas leol, trosolwg o dref, lle gwag) er mwyn cofnodi hanes ardal De Cymru. Roedd y delweddau dilynol yn agoriad llygad ac yn ddeinamig iawn yn weledol. Mae’r ffotograffau’n canolbwyntio ar elfennau gwneud ac elfennau naturiol yn ardaloedd lleol y myfyrwyr, ac yn rhoi sylw i elfennau gwledig, dynol, trefol a diwydiannol, wrth gofnodi cymdeithas a newidiadau.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Arddangosfa Etifeddiaeth y Cymoedd at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu