Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Professionals Breaking the Silence gan yr NSPCC

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad hwn yn lansio adnodd ymarferol a gynhyrchwyd gan yr NSPCC i helpu gweithwyr proffesiynol i sylwi ar achosion lle mae plant a phobl ifanc yn datgelu gwybodaeth am gamdriniaeth a gwrando arnynt ac ymateb i’r achosion hyn. Mae hyn mewn ymateb i ymchwil gan yr NSPCC a ganfu fod achosion o’r fath yn cael eu diystyru neu’n digwydd heb i neb sylwi’n rhy aml, fel y dywedodd unigolyn ifanc wrthym: "Wnes i ddim ceisio gofyn am gymorth, ond doedd neb wedi gofyn i mi".

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Lansio Prosiect Professionals Breaking the Silence gan yr NSPCC at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu