Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwneud y gorau o werth prentisiaethau yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Sicrhau’r Gwerth Mwyaf i Brentisiaethau yng Nghymru - Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei lansio ar y cyd gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a City & Guilds. Mae'n cynnwys dadansoddiad manwl o'r safbwyntiau sy'n bodoli ar hyn o bryd mewn perthynas â'r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru ac, yn bwysicach na hynny, lle gellir gwneud gwelliannau i sicrhau bod y rhaglen brentisiaethau yng Nghymru yn un sydd wirioneddol o'r radd flaenaf. Mae'r gwesteion a wahoddwyd yn cynnwys Aelodau'r Cynulliad, eu staff, swyddogion Llywodraeth Cymru, sefydliadau dyfarnu, cyflogwyr a darparwyr prentisiaethau.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Gwneud y gorau o werth prentisiaethau yng Nghymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu