Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Mae'n bryd cael tâl gwell - lansio ymgyrch USDAW i fynd i'r afael â thlodi mewn gwaith

Dyddiad: Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd sefydliad USDAW yn lansio ei ymgyrch, Mae'n Bryd Cael Tâl Gwell, gan gyflwyno crynodeb o ganlyniadau ei arolwg a'r modd y maent wedi llywio'r contract Tâl Gwell. Prif nodau'r ymgyrch yw isafswm cyflog o £10, contractau sydd ag isafswm o 16 awr, contractau Oriau Normal, cael gwared ar gontractau dim oriau a mynd i'r afael â thlodi mewn gwaith

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Mae'n bryd cael tâl gwell - lansio ymgyrch USDAW i fynd i'r afael â thlodi mewn gwaith at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu