Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018

Amser: 08.00 - 10.00

Lleoliad: Ystafelloedd Seminar 1 a 2, Y Pierhead

Disgrifiad: Ymunwch â Dr Ed Poole a Guto Ifan ar gyfer trafodaeth ar gyllid cyhoeddus datganoledig ar ôl cyhoeddi cyllidebau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd y digwyddiad briffio'n trafod: Dadansoddiad o Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru; Y canlyniadau i Awdurdodau Lleol yng Nghymru; Trethi datganoledig yng Nghyllideb Cymru; Effaith Cyllideb Llywodraeth y DU ar gyfer Cymru; Rhagolwg ar gyfer cyllidebau Cymru yn y dyfodol

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu