Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathliad o Bartneriaethau Alcohol Cymunedol (Noson Wobrwyo)

Dyddiad: Dydd Mawrth 9 Hydref 2018

Amser: 17.00 - 19.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad i ddathlu llwyddiant partneriaethau lleol wrth atal yfed dan oed a mynd i’r afael â’r broblem, gan gynnwys sefydlu 5 Partneriaeth Alcohol Gymunedol yng Nghymru (Aberhonddu, Pontypridd, Porth, y Drenewydd, Pontardawe) a pharatoi’r gwaith sylfaen ar gyfer hyd at 8 Partneriaeth yn rhagor ledled Cymru gan gynnwys prosiect ar draws dinas Caerdydd. Cefnogir ein gwaith gydag anogaeth Llywodraeth Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Dathliad o Bartneriaethau Alcohol Cymunedol (Noson Wobrwyo) at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu