Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Diwrnod Partneriaeth Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018

Amser: 09.30 - 16.00

Lleoliad: Pierhead

Disgrifiad: Gwahoddir sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio ar brosiectau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, boed yn fach neu’n fawr, i Ddiwrnod Partneriaeth 2017 yr Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol. I gadw lle, anfonwch e-bost at extranet1914@iwm.org.uk, gan nodi eich enw, eich sefydliad ac unrhyw ofynion sydd gennych o ran diet neu fynediad. Bydd llefydd yn cael eu cadw ar sail y cyntaf i’r felin, a bydd llefydd ar gael ar gyfer hyd at bedwar cynrychiolydd o bob sefydliad.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Diwrnod Partneriaeth Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu