Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad y Gymalwst

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017

Amser: 17.00 - 19.45

Lleoliad: Senedd

Disgrifiad: Mae’r gymalwst yn gyflwr sydd bod yn gyff gwawd ers canrifoedd. Ond nid yw’n beth doniol i’r sawl sy’n byw gyda’r cyflwr. Fel y math mwyaf cyffredin o arthritis llidiol yn y byd, mae’r gymalwst bellach yn effeithio ar 1 o bob 40 o bobl yn y DU ac mae cysylltiad posibl ag ystod eang o broblemau iechyd difrifol eraill. Os na chaiff ei thrin, gall pyliau o’r gymalwst fod yn boenus ofnadwy, gan arwain at niwed i’r cymalau, anabledd parhaol a risg gynyddol o farwolaeth.

Agored i’r cyhoedd: Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol felly bydd presenoldeb drwy drefniant ymlaen llaw yn unig.

Ychwanegwch DIGWYDDIAD: Digwyddiad y Gymalwst at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu