Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Arddangosfa o ffotograffau 'Glaswellt Gwyrdd Gwyrdd o Gartref'

Dyddiad: Dydd Llun 19 Ionawr 2015 i ddydd Sadwrn 7 Chwefror 2015

Lleoliad: Oriel y Senedd

Disgrifiad: Wrth imi deithio o amgylch Cymru, ni allaf beidio â sylwi ar hen garafanau sy’n dadfeilio ac sydd wedi’u hegeuluso i wahanol raddau. Er hyn, mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi’u gadael mewn llecynnau hardd. Mae hyn wedi datblygu’n dipyn o obsesiwn ac mae fy nghamera wastad wrth law. Rwyf wrth fy modd â’u siapiau ac mae’r lliwiau’n gwella dros y blynyddoedd a hwythau ar drugaredd y tywydd. Byddaf yn meddwl am yr amseroedd da a gafodd y rhai a fu’n aros yn y carafanau hyn.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch ARDDANGOSFA: Arddangosfa o ffotograffau 'Glaswellt Gwyrdd Gwyrdd o Gartref' at eich calendr

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu