Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 32, yn dechrau ar Dydd Llun 1 Awst 2022

Dydd Llun 12 Medi 2022

Dydd Mawrth 13 Medi 2022

Dydd Llun 19 Medi 2022

Dydd Sadwrn 24 Medi 2022

Dydd Llun 26 Medi 2022

Dydd Mawrth 27 Medi 2022

Dydd Mercher 28 Medi 2022

Dydd Llun 3 Hydref 2022

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Dydd Iau 6 Hydref 2022

Dydd Llun 10 Hydref 2022

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022

Dydd Mercher 12 Hydref 2022

Dydd Llun 17 Hydref 2022

Dydd Mawrth 18 Hydref 2022

Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Dydd Iau 20 Hydref 2022

Dydd Llun 24 Hydref 2022

Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Dydd Mercher 26 Hydref 2022

Dydd Iau 27 Hydref 2022

Dydd Llun 7 Tachwedd 2022

Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Sulgwyn

Dydd Llun 30 Mai - Dydd Sul 5 Mehefin 2022

Yr haf

Dydd Llun 18 Gorffennaf – Dydd Sul 11 Medi 2022

Yr Hydref

Dydd Llun 31 Hydref - Dydd Sul 6 Tachwedd 2022

Yr Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 – Dydd Sul 8 Ionawr 2023

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Y Gwanwyn

Dydd Llun 20 Chwefror - Dydd Sul 26 Chwefror 2023

Yr Nadolig

Dydd Llun 3 Ebrill – Dydd Sul 23 Ebrill 2023