Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 27, yn dechrau ar Dydd Llun 28 Mehefin 2021

Dydd Llun 28 Mehefin 2021

Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021

Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021

Dydd Mercher 7 Gorffennaf 2021

Dydd Llun 12 Gorffennaf 2021

Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

Dydd Mercher 1 Medi 2021

Dydd Sul 5 Medi 2021

Dydd Llun 13 Medi 2021

Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Dydd Mercher 15 Medi 2021

Dydd Llun 20 Medi 2021

Dydd Mawrth 21 Medi 2021

Dydd Mercher 22 Medi 2021

Dydd Iau 23 Medi 2021

Dydd Llun 27 Medi 2021

Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Dydd Mercher 29 Medi 2021

Dydd Llun 4 Hydref 2021

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021

Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Dydd Iau 7 Hydref 2021

Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Dydd Llun 11 Hydref 2021

Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Dydd Iau 14 Hydref 2021

Dydd Llun 18 Hydref 2021

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Dydd Llun 1 Tachwedd 2021

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Sulgwyn

Dydd Llun 31 Mai 2021 - Dydd Sul 6 Mehefin 2021

Yr haf

Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021 – Dydd Sul 12 Medi 2021

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Yr hydref

Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Sul 31 Hydref 2021

Y Nadolig

Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 - Dydd Sul 9 Ionawr 2022

Y Gwanwyn

Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Sul 27 Chwefror 2022