Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 14, yn dechrau ar Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020

Dydd Mercher 1 Ebrill 2020

Dydd Iau 2 Ebrill 2020

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Dydd Llun 11 Mai 2020

Dydd Mercher 13 Mai 2020

Dydd Iau 21 Mai 2020

Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Dydd Iau 4 Mehefin 2020

Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

Dydd Iau 11 Mehefin 2020

Dydd Mawrth 16 Mehefin 2020

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Dydd Mawrth 30 Mehefin 2020

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad: 2020-2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Sulgwyn

Dydd Llun 25 Mai 2020 – Dydd Sul 31 Mai 2020

Haf

Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 – Dydd Sul 13 Medi 2020

*Hanner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 26 Hydref 2020 – Dydd Sul 1 Tachwedd 2020

*Nadolig

Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020 - Dydd Sul 10 Ionawr 2021

*Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu