Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 40, yn dechrau ar Dydd Llun 27 Medi 2021

Dydd Llun 27 Medi 2021

Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021

Dydd Iau 7 Hydref 2021

Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Dydd Iau 14 Hydref 2021

Dydd Llun 18 Hydref 2021

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Dydd Llun 1 Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021

Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Dydd Llun 8 Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Dydd Sul 14 Tachwedd 2021

Dydd Llun 15 Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021

Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Dydd Llun 22 Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Yr hydref

Dydd Llun 25 Hydref 2021 – Dydd Sul 31 Hydref 2021

Y Nadolig

Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 - Dydd Sul 9 Ionawr 2022

Y Gwanwyn

Dydd Llun 21 Chwefror 2022 – Dydd Sul 27 Chwefror 2022

Y Pasg

Dydd Llun 4 Ebrill 2022 – Dydd Sul 24 Ebrill 2022

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Y Sulgwyn

Dydd Llun 30 Mai 2021 - Dydd Sul 5 Mehefin 2021

Yr haf

Dydd Llun 18 Gorffennaf 2021 – Dydd Sul 11 Medi 2021