Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 1, yn dechrau ar Dydd Llun 28 Rhagfyr 2020

Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021

Dydd Sul 17 Ionawr 2021

Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Dydd Llun 25 Ionawr 2021

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Hanner tymor y gwanwyn

Dydd Llun 15 Chwefror - Dydd Sul 21 Chwefror 2021

*Toriad y Pasg

Dydd Llun 29 Mawrth - Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021

*Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes