Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Digwyddiadau o wythnos 19, yn dechrau ar Dydd Llun 1 Mai 2023

Dydd Mawrth 2 Mai 2023

Dydd Mercher 3 Mai 2023

Dydd Iau 4 Mai 2023

Dydd Mawrth 9 Mai 2023

Dydd Mercher 10 Mai 2023

Dydd Iau 11 Mai 2023

Dydd Llun 15 Mai 2023

Dydd Mawrth 16 Mai 2023

Dydd Mercher 17 Mai 2023

Dydd Iau 18 Mai 2023

Dydd Llun 22 Mai 2023

Dydd Mawrth 23 Mai 2023

Dydd Mercher 24 Mai 2023

Dydd Llun 5 Mehefin 2023

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

Dydd Iau 8 Mehefin 2023

Dydd Llun 12 Mehefin 2023

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2023

Dydd Mercher 14 Mehefin 2023

Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Dydd Llun 19 Mehefin 2023

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Dydd Mercher 21 Mehefin 2023

Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Dydd Llun 26 Mehefin 2023

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Dydd Mercher 28 Mehefin 2023

Dydd Iau 29 Mehefin 2023

Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023

Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Dydd Llun 10 Gorffennaf 2023

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 2023

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2023

Dydd Iau 13 Gorffennaf 2023

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 – Dydd Sul 8 Ionawr 2023

Hanner Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 20 Chwefror 2023 – Dydd Sul 26 Chwefror 2023

Y Pasg

Dydd Llun 3 Ebrill 2023 – Dydd Sul 23 Ebrill 2023

Hanner Tymor y Sulgwyn 2022

Dydd Llun 29 Mai 2023 – Dydd Sul 4 Mehefin 2023

Yr Haf

Dydd Llun 17 Gorffennaf 2023 – Dydd Sul 10 Medi 2023

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Hanner Tymor y Hydref

Dydd Llun 30 Hydref 2023 – Dydd Sul 5 Tachwedd 2023

Y Nadolig

Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023 – Dydd Sul 7 Ionawr 2024