Agenda item

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft