Agenda item

P-05-878 Rhaid cau’r drws yn glep ar wastraffu ynni